YAĞMUR DUASI EDERKEN ELLERİ TERS ÇEVİRMELİ MİYİZ?

YAĞMUR DUASI EDERKEN ELLERİ TERS ÇEVİRMELİ MİYİZ?

YAĞMUR DUASI EDERKEN ELLERİ TERS ÇEVİRMELİ MİYİZ?

Soru: Selamun Aleykum sayın hocam. Yağmur duasında elleri ters çevirip dua etmek doğru mudur?

Cevap: Ve aleyküm selam

Yağmur duasında, Peygamberimiz aleyhisselam'ın ellerinin içini bir süre aşağı çevirmesinin iki sebebi vardır.
 
1. Bize akıtacağın rahmetini toprağa da akıt Allah'ım.
 
2. Bize afet vereceksen, üstümüzden kaldır ve toprağa ver Allah'ım.
 
“Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü vesselam), Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.” (Müsned, Ahmed b. Hanbel 4/56; Mecmau’z- zevaid, 10/168; Cemu’l-fevaid, 2/618; el-Fethu’l-kebir, 2/357; )
 
Yağmur duasında elleri yukarı kaldırmak müstehabdır. Çünkü Enes (radiyallahü anh) hadisinde şöyle gelmiştir.
 
"Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam), yağmur duası dışında hiç bir duada ellerini kaldırmazdı. Yağmur duasında ellerini o derece yukarı kaldırırdı ki, koltuk altı beyazlığı görülürdü." (Vehbe Zuhayli. İsl. Fık. Ans. II/504)