ZİHİNSEL ENGELLİLERİN HESABI NASIL OLACAK? - FETRET EHLİNİN DURUMU

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN HESABI NASIL OLACAK? - FETRET EHLİNİN DURUMU

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN HESABI NASIL OLACAK? - FETRET EHLİNİN DURUMU

Soru: Hocam Selamun aleykum. Ben zihinsel engelliler öğretmenliği okuyorum. Mesleğim gereği aklıma bi soru geldi. Ahirette mizanda zihinsel engelli bireylerin durumu ne olacak? Birde aklını büluğ çağına erdikten sonra kaybeden yani mesela 30 yaşında aklını kaybedenle doğuştan aklı olmayanın durumu farklı mıdır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Bu konuda iki görüş vardır:

1. Görüş: Hesap günü, kişi doğuştan zihinsel engelli ise, hiç hesaba çekilmeyecek ve yok olacaktır.

Aklını büluğdan sonra kaybedene gelince;
Bu kişi, aklı başında olarak bir kaç hafta bile geçirmiş olsa, teklife muhatap olmuş ve seçim yapmak zorunda kalmış demektir ki, yaşadığı zaman dilimine bakılarak hesaba çekilecektir...
 
2. Görüş: Akıl özürlü kişiler, Cennet ve cehennem arasında, A'raf denilen bir yerde tutulacaklardır.
 
Konu hakkında, A'raf suresine adını veren ayetler şöyledir:
 
“İki taraf (cennet ile cehennem) arasında bir perde vardır; (burada) A’râf üzerinde, her iki tarafı da sîmâlarından tanıyan adamlar vardır. Cennetliklere: 'Size selâm olsun!' derler."
 
"Bunlar henüz cennete girmeyen ve fakat orayı uman kimselerdir. Gözleri cehennemlikler üzerine çevrilince de:
'Rabbimiz! Bizi zâlimlerle berâber bulundurma!' derler."
 
"A’râf ehli, sîmâlarından tanıdıkları (cehennemdeki) bir takım adamlara derler ki: 'Ne çokluğunuz ve ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda sağlamadı. Allah’ın kendilerine hiçbir fayda erdirmeyeceğine dâir yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?' (Sonra cennet ehline dönerek): 'Girin cennete! Artık size ne korku, ne de hüzün yoktur!' (derler.)” (A’raf 46-49)
 
Hiçbir Peygamberin tebliğini işitmemiş olanların, yani fetret ehlinin bu gruba girebileceği,
Yine, teklife muhatap olmamış mecnun ve delilerin de, A'raf ehlinden olduğu görüşleri vardır.
 
Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazâlî’ye göre, A’râf ehli, ehl-i necâttır; cehennem azabından kurtulmuşlardır.
Bu kimseler bir müddet burada tutulacaklar, nihâyet Cenâb-ı Hak inşaallah onları da cennetine alacaktır.
Çünkü kıyâmet gününde, cennet ile cehennemden başka bir makam yoktur. (İhyâ, IV/57)
 
İmam-ı Gazali'nin görüşü, Allah'ın zenginliğine en uygun olanıdır. Elbette ki, en doğrusunu Allah bilir...