BATIL MEZHEPLERLE NEDEN BU KADAR UĞRAŞIYORSUNUZ - BİD'ATÇİLER

BATIL MEZHEPLERLE NEDEN BU KADAR UĞRAŞIYORSUNUZ - BİD'ATÇİLER
BATIL MEZHEPLERLE NEDEN BU KADAR UĞRAŞIYORSUNUZ - BİD'ATÇİLER
 
Soru: Hocam bir yıldır sizi takip ediyorum sohbetlerinizden çok etkilendim ama dikkatimi çeken bir şey var. Hemen her hafta bir bid’atçiden bahsetmeden geçmiyorsunuz, her sohbetin içine onları da karıştırıyosunuz bu dikkatimi çekti.
Bid’atçileri kötülemezseniz ve ılımlı görünürseniz çok daha fazla insan sizi takip edecektir diye düşünüyorum, bu konuda ne dersiniz?
 
Cevap: Sevgili kardeşim;
 
Allah Teala'nın, "herkese şirin görünün, çok fazla takipçiniz olsun" diye bir emri yoktur.
"Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin." diye emri ise çoktur. (Bakara 42)
 
Bizim türümüzden menfaatsiz bir şekilde İslam'ı anlatan tebliğcilerin, dinin güzel ahlak ve muamelata ait olan emirlerini anlatırken, aynı zamanda dini içeriden yıkmaya çalışan Müslüman görünümlü kriptoların ve bid'atçilerin hain emellerinden de bahsetmesi çok çok önemlidir.
 
Hatta dinimizde Akâid, yani doğru inanış bilgileri fıkıh bilgilerinden bir adım daha önemlidir.
 
'Hocam, neden bu sahte hocalarla uğraşıyorsun' da demeyin kardeşim!
 
İmamı dinleyin:
"Bid'at ehlini ifşa etmek, nafile ibadet yapmaktan daha faziletlidir.
Çünkü bunun faydası tüm Müslümanlara dönüktür. Nafile ibadet ise sadece sahibine fayda verir." İmam Ahmed bin Hanbel (rahimehullah)
 
Konu hakkında Gazali de şöyle der:
 
"Bid'atçının şerri, başkasına sirayet eden şerdir. Ondan buğzettiğini ve ona karşı düşmanlık güttüğünü ifade etmek, ondan uzak durmak, onu yeri geldikçe bid'atından ötürü tahkir ve tezyif etmek müstehap bir harekettir. Halkı ondan nefret ettirmek daha da müstehaptır." İmâm Gazâli (rahmetullahi aleyh)
 
Yine bir başka sözünde şöyle der imamımız:
 
"Bid'atçıların bid'atlerini yüzlerine velev ki, bid'atlarına hak olarak inansalar dahi çarpmalıdır. Nitekim Yahudi ve Hristiyanların kusurları yüzlerine çarpıldığı gibi..." İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh)
 
"Buhari şöyle nakletti; Firyabi'nin yanındaydık. Bid'atçilerden konuşmaya başladı.
 
Bunun üzerine biz, 'Bize Hadis-i Şeriften bahsetsen iyi olmaz mı?' dedik. Firyabi sinirlenerek dedi ki;
 
"Bid'atçıların hakkında konuşup onları tanıtmam bana, 60 yıl ibadet yapmaktan hayırlıdır." (İmam-ı İbnü'l Cevzi - Telbisü İblis)
 
Osmanlı dönemi ulemasından Muhammed Küfrevi hazretleri de ehli bid'at hakkında şunları söylemiştir:
 
“Bid’at sahibini üstün tutan, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur.
Kim bid’at ehline güler yüz gösterirse, dini hafife almış olur.
Bid’at ehlinin cenâzesine katılan, ayrılıncaya kadar Allahü Teâlâ’nın gazâbından kurtulamaz. Gayr-i müslim ile yemek yerim, fakat bid’at ehliyle sofraya oturmam."
 
Şu halde bana bid'at ehlinden bahsetme dememelisiniz!
 
Zira Allah, Kur’an’da sadece doğru olan yolu anlatmaz; yanlış yolları da anlatır...
 
"Onların çoğu, şirk koşmadan Allah'a inanmazlar." (Yusuf 106)