ŞAFÎ MEZHEBİNDE KAN, ABDESTİ BOZMUYORKEN, HANEFİ'DE NEDEN BOZUYOR? DOĞRU BİR DEĞİL Mİ?

ŞAFÎ MEZHEBİNDE KAN, ABDESTİ BOZMUYORKEN, HANEFİ'DE NEDEN BOZUYOR? DOĞRU BİR DEĞİL Mİ?

ŞAFΠMEZHEBİNDE  KAN, ABDESTİ BOZMUYORKEN, HANEFİ'DE NEDEN BOZUYOR? DOĞRU BİR DEĞİL Mİ?

Soru: Sayın hocam, Selamun aleykum. Şöyle bir sorum var. Mezheplere inanan biriyim, ama şu soruyu merak ettim. Bildiğimiz üzere doğru birdir, Hanefi mezhebinde kan abdesti bozuyor. Şafii'de bozmuyor. Bu iki mezhep hak ise, hangisi doğru?

Cevap: Ve aleyküm selam

'Doğru birdir' sözü yanlıştır. Bilakis, doğru çoktur, hak birdir...
 
Bir misalle yakınlaştırayım;
 
İstanbul'dan Bursa'ya Emir Buhari hazretlerini ziyarete gidecek olan bir adama, on farklı yoldan gitmesini tarif edebilirim. Seyahat edecek olan bu kişi, bu on doğru yoldan hangisini tercih ederse etsin, Emir Buhari hazretlerine ulaşacaktır.
 
Nasıl ki burada, '9 yol yanlış, sadece biri doğru' demek yanlış olursa, '3 mezhep yanlış, sadece biri doğru' demek te öyle yanlış bir hüküm olacaktır.
 
Burada 10 yol da doğrudur; hak ise, Bursa'nın sultanı Emir Buhari'ye varmaktır.
 
Bu zenginlikten dolayıdır ki, İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyurmuştur: "Allah'a giden yollar, mahlukatının nefesleri adedincedir." (Mektubat)
 
Ayetlerde, kanın akmasının abdesti bozup bozmadığıyla alakalı bir hüküm olmadığı için, konuya hadisi şeriflerden hüküm alan iki mezhebin delillerine bakalım:
 
Hanefi ve Hanbeli müçtehidlerinin görüşlerinin delili şu hadislerdir:
 
"Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir." (Darekutni, Temim ed-Dari'den rivayet etmiştir.)
 
"Her kim namazda iken kusar veya burnundan kan akarsa, namazda çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece gelsin, namazını bıraktığı yerden tamamlasın." (İbni Mace bunu Hz. Aişe'den rivayet etmiştir.)
 
Malikiler ve Şafiiler ise kan ve benzeri şeylerden abdestin bozulmayacağı hükmüne varmışlardır. Bu konudaki delilleri ise Hz. Enes'in rivayet ettiği şu hadisi şeriftir:
 
"Resulullah (aleyhisselatü vesselam) kan aldırdı ve abdest almaksızın namaz kıldırdı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın ötesinde bir şey yapmadı." (Darekutni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir.)
 
Dolayısıyla, hangi mezhebe tâbi iseniz, o mezhebin delillerine de tâbisiniz demektir... 
 
 
İlgili video: