MEHDİ HAYATTA MI?

MEHDİ HAYATTA MI?

MEHDİ HAYATTA MI?

Soru: Hayırlı günler hocam. Öncelikle Allah sizden razı olsun Youtube videolarınızı takip ediyorum çok faydasını görüyorum. Hocam Mehdi a.s hakkında bilgi almak istiyorum. Çeşitli bilgiler var insan emin olamıyor. Dünya da mı? Yoksa çoktan gitti mi? Teşekkürler

Cevap: Selamü aleyküm

Hazreti Mehdi, yani Resulullah efendimizin hadislerinde zikrettiği İmam muhakkak gelecektir. Hicri yüzyılın başında gelecektir. Yüzyılın başı demek, ilk 25 yılında demektir.

Zira Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu:
 
"Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir." (Ebu Davud, Melahim, 1.)
 
İmam-ı Rabbani hazretleri, 'siz Mehdi misiniz?' diye soran talebelerine bu hadisi zikrettikten sonra, "Yüzyılın başı demek, ilk 25 yılda demektir. Mehdi, ilk 25 yıl içinde zuhur eder. O zamana kadar bu vazife kimseye verilmemiş ise, bir sonraki yüzyıla bakılır. Şu anda bu tarih geçmiş ve bize de böyle bir vazife verilmemiştir." buyurmuştur.
 
İmamımızın bu cevabı, aynı zamanda bugün için de bize ışık tutan bir cevab olmuştur.
Bugün hicri tarih, Cemâziyelâhir 1437 tarihidir.
Bu tarihte, Hazreti Mehdi'nin zuhurunun bu yüzyılda olmayacağını bize bildirir.
 
Burada biz müslümanlara düşen, tebliğ ve davet vazifelerimizi yapmak, bilinçli bir nesil yetiştirmek, çocuklarımızı ve torunlarımızı İmam Mehdi aleyhisselam'a asker olabilecek ilmi ve hissi seviyeye getirmektir.
 
Sahabe efendilerimiz ve şanlı atalarımız, İslam'ı dünyaya yayarlarken Hazreti Mehdi'yi beklemediler ve cihad ettiler.
Biz de tıpkı onlar gibi boş oturmayıp İslam'ın adaletini tüm dünyaya yaymaya devam edecek ve son İmam geldiğinde de ona biat edeceğiz...
 
Tarih boyunca bu konuyu istismar eden ve Mehdi olduğunu iddia eden bir çok sahtekar görülmüştür. Günümüzde de bunlardan bol miktarda mevcuttur. Bu iddiada bulunan kişilere, hadisi şeriflerde bildirilen işaretlerden sadece dört tanesini kıyas etmeniz yeterlidir:
 
1. Mehdi'nin adı Muhammed olacak,
2. Babasının adı Abdullah olacak,
3. Medine'de doğmuş olacak,
4. Mekke'de ümmetten biat alacak...
 
Allah Teala, nesillerimizi Deccal'a biat edenlerden etmesin, Amin...
 
Hazreti Mehdi ile alakalı birkaç hadisi şerif:
 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
 
"Dünyada sadece bir gün kalsa, Allah o günü uzatır da, o günde Benden veya Ehl-i beytimden, adı adıma, babasının adı da babamın adına uyan bir adam gönderir. O şahıs, dünyayı, zulümle dolduğu gibi, adaletle dolduracaktır." (Tirmizi, Hasen - Sahih)
 
Ali bin Ebî Talib (radiyallahü anh)'den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
 
"Dünyanın ömründen sadece birgün kalsa bile, Allah (c.c) benim Ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır." (İbni Mâce, Fiten 34; Ahmed b. Hanbel 1-299, III -28,37. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/401-402.)
 
Ebû Saîd El Hudrî (radiyallahü anh)'den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
 
"Mehdî, ben (im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir." (Ahmed b. Hanbel II-291, 111-17. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/403-404.)
 
Hazreti Mehdi'nin gelişiyle alakalı işâri ayetler:
 
"Allah, sizden iman edip güzel işler yapanları, kendilerinden önce gelen müminleri hâkim kıldığı gibi, onları da dünyada hâkim kılacağını, kendileri için beğenip seçtiği dinlerini tatbik etme gücünü vereceğini, yaşadıkları korkulu dönemin ardından kendilerini tam bir güvene erdireceğini kesin olarak vaad etmiştir." (Nur 55)
 
"O inkârcılar, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler, hoşlanmasa da, elbette ki Allah, nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur." (Tevbe 32-33)